Ogłoszenia duszpasterskie 22 marca 2020 r. – IV niedziela wielkiego postu

Ogłoszenia duszpasterskie 22 marca 2020 r. – IV niedziela wielkiego postu

  1. 1. Dzisiaj, w trudny czas epidemii liturgia wzywa nas do radości przez niedzielę „laetare”,. Chcemy ją czerpać u „źródła naszej pociechy”, którą jest Eucharystia. Przewodnikiem niech będą nam słowa Papieża Franciszka: „Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, pustki, izolacji. Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza”.
  2. W naszej Kolegiacie Msze Święte w dniu dzisiejszym odprawiane są o: 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,12.00, 13.00, 19.30, 20.30 i 21.30. W dni powszednie o 7.00, 13.00 i 19.30.
  3. Pomimo epidemii, kontynuowana jest praktyka modlitwy w kościołach stacyjnych Krakowa. Takim kościołem stacyjnym jest nasza Kolegiata, gdzie we wtorek, na Mszy Świętej o g. 19.30, pod przewodnictwem ks. prof. Kazimierza Panusia będzie celebrowana liturgia stacyjna. Będzie ona transmitowana w internecie.

4.W piątek – droga krzyżowa o godz. 18.45, a Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 18.30 – nabożeństwa te są transmitowane.

  1. Kolegiata w czasie epidemii – kilka informacji:

5.1. Chcemy abyśmy mieli możliwość korzystania z naszej świątyni na modlitwę indywidualną ale też wspólną Eucharystię i nabożeństwa wielkopostne. Kolegiata nasza jest otwarta dla wiernych przychodzących się modlić i cieszymy się, że obserwujemy rozważne korzystanie z tej możliwości otwarcia naszej świątyni dla modlitwy i liturgii. Zawiesiliśmy wszystkie spotkania duszpasterskie, nabożeństwo drogi krzyżowej dla dzieci, rekolekcje wielkopostne dla studentów i rekolekcje wielkopostne dla świata nauki i środowiska naszej Kolegiaty. Jednocześnie informujemy, iż przestrzegane są zalecenia władz na czas epidemii, a więc jeśli będzie więcej niż 50 osób, Kolegiata jest zamykana.

5.2. Chcąc umożliwić wszystkim, którzy w kolegiacie św. Anny mają swój „dom Boży i bramę do nieba”(Rdz 28, 17) łączność z umiłowaną przez was świątynia, zapewniamy transmisję nabożeństw w internecie: codziennie o g. 19.00 adoracja, o 19.30 Eucharystia, Gorzkie żale w niedzielę o 18.30; zaś Droga krzyżowa w piątki o 18.45. Transmisja Mszy Świętych i nabożeństw na naszym profilu na FB (Uniwersytecka Kolegiata św. Anny w Krakowie –https://www.facebook.com/uniwersytecka.kolegiata.sw.anny.krakow/ i na YouTube (Uniwersytecka Kolegiata św. Anny w Krakowie –https://www.youtube.com/channel/UCBFrSpcS-WNtQk4u3GXvLqQ). Zachęcamy do polubienia i subskrypcji profilu i kanału, co zwiększy ich zasięg i ułatwi ich obsługę.

5.3. Parę informacji szczegółowych co do liturgii:

5.3. Informacje na temat Mszy Świętej:
5.3.1.Staramy się odprawić Eucharystie niedzielne w czasie 40/45 minut, tak, aby umożliwić bezpieczną wymianę wiernych.
5.3.2. Powstrzymujemy się od przekazywania sobie znaku pokoju.
5.3.3. Zgodnie z zaleceniami biskupów, Komunię Świętą .przyjmujemy na stojąco, na dłonie, które winny tworzyć tron dla Eucharystycznego Jezusa, na wysokości serca, jak to było zwyczajem w starożytnym Kościele o czym świadczy katecheza św. Cyryla Jerozolimskiego z IV w. Fragment tej katechezy można przeczytać na stronie Kolegiaty a także w gablotce pod chórem. Kto może, niech przyklęknie na jedno kolano podczas gdy osoba przed nim przyjmuje Ciało Pańskie. Osoby, które życzą sobie przyjmować Komunię Świętą do ust, proszone są o uklęknięcie przy balaskach, tak aby tej grupie wiernych Komunii udzielali inny szafarz lub ten sam, ale po dezynfekcji rąk.

5.3.4. Zawiesiliśmy także zbieranie składki w czasie Eucharystii.

5.4. Informacje na temat spowiedzi:

5.4.1 Nasi biskupi, przypominają, że drugie przykazanie kościelne nakazuje wiernym „przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty”. „W polskiej tradycji istnieje zwyczaj, że dokonuje się to najczęściej w okresie Wielkiego Postu przy okazji rekolekcji. Każdy wierny może jednak sam zdecydować, kiedy wypełni obowiązek wynikający z tego przykazania. Właściwym miejscem sprawowania spowiedzi jest konfesjonał, to z uzasadnionej przyczyny spowiedź może się odbyć również poza nim. Nasi biskupi, przypominają, że Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny”.
5.4. 2. W naszej Kolegiacie spowiadamy w czasie Mszy Świętych i w konfesjonałach, ale istnieje też możliwość innego czasu i miejsca.

5.5 Informacje na temat higieny:
Informujemy, że ławki, krzesła są regularnie myte i dezynfekowane, kratki w konfesjonale są zabezpieczone folią od wewnątrz i od zewnątrz i po każdej Mszy Świętej dezynfekowane. Podobnie kapłani, zarówno przed Mszą Świętą jak i przed udzielaniem Komunii Świętej dezynfekują swoje ręce.

  1. Wszystkim związanym z naszą Kolegiatą, życzymy abyście oczyma wiary patrzyli na wszystko to co nas spotyka. Za wstawiennictwem świętych: Anny i Jana Kantego oraz sług Bożych związanych z Kolegiatą: biskupa Jana Pietraszki i Jerzego Ciesielskiego, powierzamy siebie i tych których kochamy Bożej Opatrzności.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. more information

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zamknij