Ks. Kazimierz Waliczek

Ks. Kazimierz Waliczek

Ks. Kazimierz waliczek

Ks. Kazimierz Waliczek

Ks. dr Kazimierz Waliczek

prałat, członek Zespołu Duszpasterskiego.

Urodzony w 1928 roku, święcenia kapłańskie przyjął w 1954 roku. 

Emerytowany członek Kapituły Kolegiackiej św. Anny, były Oficjał Sądu Metropolitalnego w Krakowie.

31-002 Kraków, ul. Kanonicza 3