Aktualności

O GROBIE PAŃSKIM W KOLEGIACIE ŚW. ANNY AD 2024

O GROBIE PAŃSKIM W KOLEGIACIE ŚW. ANNY AD 2024

Nasz grób chce być wypowiedzią na temat cudu życia.

Gdy wertujemy karty Pisma Świętego życie jest tam ukazane jako coś cennego, coś co jest kruche i święte, bo jest z Boga. Jego źródłem jest Bóg, który pragnie, by człowiek „żył” (Ez 33,11). Jezus jest tym, który przynosi życie, które nie zazna śmierci, „życie wieczne” (Mt 19,6). On jest „drogą prawdą i życiem” (J 14,6), „zmartwychwstaniem i życiem” (J 11,25). Sprawia, że ten, kto spożywa Jego Ciało, będzie żył tak, jak On sam żyje (J 6,27n). Wymaga to wiary: „Kto żyje i wierzy w Niego, nie umrze na wielki” (J 11,25n).

Jezus jest Panem życia. To co zapowiada daje, jako dobry Pasterz, „daje życie za swoje owce” (J 10,11). Jezus umarły i zmartwychwstały jest „Panem życia” (Dz 3,15). Zadanie Kościoła polega na tym, by „głosić ludowi słowa tego życia” (Dz 5,20). Do tej prawdy nawiązuje nasz Grób Pański AD 2024, poprzez jajo, symbol życia, nadziei, wiary.

Cud nowego życia ukryty w jaju przemawia swoją symboliką, opiera się na idei, że jajo jest początkiem stawania się. To, co zawiera życie, musi również mieć moc udzielania życia. Jajo, będące w swym fizycznym znaczeniu praźródłem naturalnego życia, staje się na owym wyższym poziomie symbolem nowej egzystencji, w której dusza, wyzwolona z grubej powłoki materii, podobna do kurczęcia, które opuściło ciemną skorupę jaja, cieszy się niebieskim światłem prawdziwego bytu. Z tego to właśnie względu było ono wyrazem nadziei na życie wieczne. Tak o symbolice jaja pisali święci:

Św. Efrem Syryjczyk (zm. 373) symbolikę jaja odnosi do zmartwychwstania ciała: „Gdyby On [Zbawiciel] wyzwolił ciało, a samej tylko duszy pozwolił wzlecieć w górę, to Pan nasz przyznałby zwycięstwo porównaniu, którym szermują oszczercy; jeżeli jednak groby pękają jak jaja i powstają ciała, ci, którzy zostali pogrzebani, zostają wskrzeszeni, to Pan nasz nam daje koronę zwycięstwa”.

Św. Augustyn (zm. 430) porównuje z jajem nadzieję chrześcijańską: „Pozostaje nadzieja, którą, (…), porównać można do jaja. Nadzieja bowiem nie jest jeszcze rzeczywistością, jak też i jajo jest czymś, lecz jeszcze nie kurczęciem. (…) Nadzieja zatem skłania nas, byśmy nie dbali o rzeczy teraźniejsze, a oczekiwali przyszłych. Zapominając o tym, co za nami, wraz z Apostołem starajmy się o to, co przed nami (…). Jest jajo, a nie ma jeszcze pisklęcia. Okryte jest ono skorupą; nie widać go, bo jest zakryte. Trzeba na nie cierpliwie czekać. Musi zostać ogrzane, aby ożyło (…). Złóżmy nasze jajo pod skrzydło owej kury z Ewangelii (por. Mt 23,37), która woła do tego obłudnego i nieszczęsnego miasta: »Jeruzalem, Jeruzalem! Ile razy chciałem zebrać dzieci twoje, jak kura swe pisklęta, a nie chciałaś« (Mt 23,37). Tą kurą jest mądrość Boża”.

Św. Hildegardzie z Bingen (zm. 1179) Bóg ukazuje jajo jako obraz przemienienia postaci eucharystycznych. Pan powiedział do niej: „Kiedy ptak ujrzy jajo leżące w swoim gnieździe, bez wahania siada na nim i ogrzewając je swym ciepłem wywodzi pisklę; i tak skorupka jaja pozostaje, a pisklę wydobywa się na zewnątrz. Co to oznacza? Gdy na ołtarzu poświęconym mojemu imieniu składana jest ofiara Chleba i Wina na pamiątkę Syna, Ja, Wszechmogący, uświetniając ją w cudowny sposób swoją mocą i chwałą przemieniam w Ciało i Krew mojego Jednorodzonego”.

W duchu tych myśli, nawiązuje do bogatej, wieloaspektowej symboliki jaja, odnieśmy jego przesłanie do nas.

Przeżywamy kolejny raz paschę Chrystusa.
Czy nas to dotyczy? Tak, to nas dotyczy.
Chrystus, chce abyśmy my Jego owce „mieli życie i mieli je w obfitości” (J 10,10).

O tym mówią kolory naszego jaja: czerń, czerwień, żółć, błękit, biel.
Będziemy mieli „życie w obfitości”, gdy:
– odrzucimy niewiarę, rozpacz, beznadzieję (czerń);
– odrzucimy nienawiść, małe i wielkie wojny, zadawanie bólu (czerwień);
– odrzucimy kłamstwo, zdradę (żółć).

O tym odrzuceniu mówią symbolicznie skorupy
Im więcej będzie w nas „umierania”: niewierze, nienawiści, kłamstwu; im więcej będzie w nas „szukania tego co w górze” (Kol 3,1), błękitu, bieli, światła, tym będzie w nas więcej życia, tu na ziemi i „życia danego całego na raz”, czyli wieczności (por. Boecjusz)

O tym życiu chcemy myśleć, gdy patrzymy na Grób Pański AD 2024!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. more information

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zamknij